Ensted Sogn

Du er her: 

Om Ensted Kirke

 

Ensted Kirke 

På en bakke mellem landsbyerne Stubbæk og Røllum ligger Ensted Kirke.

Kirkesognet Ensted hørte før reformationen under provstiet Ellumsyssel. Efter reformationen kom sognet under det oprettede store provsti Tønder, og siden den 14. oktober 1852 har Ensted Kirke hørt under Aabenraa Provsti.


Kirken er sandsynligvis bygget i første halvdel af 1200 tallet.
Den nævnes første gang med en præst mellem 1270 og 1280, hvor Ensted Kirke nævnes i et testamente efter stormanden Knud Snabbe fra Bjolderup sogn. Stormanden giver 1 mark penge til kirken, samt ½ mark penge til præsten.


Ensted Kirke er en romansk kirke, og det er en "kulled" kirke. Det vil sige, at den ikke har noget tårn. Kirken er opført i tilhuggede kvadersten, bortset fra vestgavlens øverste trekant, der består af teglsten.
Den romanske bygning, der er 25 m. lang og 12 m. bred, og har sin skønneste pryd i de flot tilhugne quadersten.


Foran den sydlige dør er bygget et våbenhus af teglsten. Hvornår våbenhuset er bygget ved ingen, men på gavlen er der et solur med årstallet 1771. I 1839 bliver bygningen kaldt "karnhus", det tyder på, at det har været et rum til opbevaring af ben, der ved gravkastning blev gravet op på kirkegården.


I våbenhuset er der på den vestlige væg, en tavle med navne og årstal over præsterne, der har været ved Ensted Kirke siden 1508.Kirken indvendig


Når man træder ind midt i kirkerummet, ser man straks gennem den regelmæssige høje rundbue af qaudersten, alteret. Altertavlen er rejst ved frivillige gaver, ved kirkens restaurering i 1841.


Tavlen har fire ret høje korintiske søjler under en trekangavl. Storfeltets maleri er en kopi af Eckersbergs Gethsemanemaleri fra 1831 i Havnbjerg Kirke.


Den romanske døbefont har i tidernes løb skiftet plads nogle gange. Den står idag ind under korbuen. Den tilhører arkadetypen, er af granit og er formentlig lige så gammel som kirken. Det nuværende dåbsfad og dåbskande er begge af kobber, med indgraveret årstal henholdsvis 1922 og 1929.

På nordsiden af korbuen i skibet, hænger korset med den 134 cm. høje Kristusfigur. Kristusfiguren er fra omkring år 1500.


Prædikestolen, i det sydøstlige hjørne af skibet, blev ved restaureringen i 1840 bygget om, dog er dele fra den gamle prædikestol fra 1647 bevaret. Det er de fire relieffer i storfelterne, der viser: "Bebudelsen, Tilbedelsen af barnet, Kristus på korset mellem Maria og Johannes, samt Opstandelsen". Fra den ældre prædikestol er også, engle og diademhoveder på postamentfremspringende.
Prædikestolens himmel er ottesidet, og undersiden er malet dybblå med påsatte gyldne stjerner, og himlens due fra den gamle prædikestol.I den vestlige ende af skibet er pulpituret med orglet. Orglet er fra 1886 og bygget af Markussen & Søn i Aabenraa. 


I kirken hænger to lysekroner. Lysekronen i skibet er en gave fra degn A. Riis og hustru i Hoptrup. Hun var født i Sdr. Hostrup.

De nuværende stolestader er fra 1907, hvor også gulvene blev delvist fornyet. I koret blev lagt blå og gule rudestillede fliser.

 

 

Kirkegården

 

Kirkegården er omgivet af et stensat dige.
Kirkegården blev i 1942 udvidet mod øst, og igen i 1983 mod syd, hvor der også blev bygget kapel og graverfaciliteter.

På kirkegården står en mindesten rejst i 1921 over de faldne fra første verdenskrig.

I 2008 blev begge hovedstier fornyet med bordursten og chaussésten.
I den forbindelse har billedhugger Hans Lembrecht Madsen udformet en

"Trædesten" foran kirkedøren med symbolet livets træ, samt seks sporsten der fører op til  "Trædestenen ".

 

Klokketårnet

I det sydvestlige hjørne af den gamle del af kirkegården, står klokketårnet.

Det nuværende klokketårn der er bygget af teglsten i 1828, afløste et klokketårn af træ, som dem vi ser ved alle andre kirker i Lundtoft Herred.

Tårnet består af to stokværk med to klokker i det øverste stokværk. Den ældste klokke er fra 1654, og den yngste er fra 2005, hvor der blev installeret automatisk ringeanlæg.

I nederste stokværk er ophængt en genforeningsklokke fra 1921. Den blev brugt til indtil 2005.


På tårnets øst og sydside er ophængt fire gamle gravsten. De tre af dem er gravsten, der er blevet brugt til begravelser inde i kirken.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste v. Tom Ahlmann

22. sep 09:00
10:00
22. sep 09:00 -
10:00

LIVSMOD. Koncert med Tine Skau

26. sep 19:00
20:00
26. sep 19:00 -
20:00

Gudstjeneste v. Tom Ahlmann

29. sep 10:30
11:30
29. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste v. Sussi Nørregaard Kristensen

6. okt 09:00
10:00
6. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste v. Sussi Nørregaard Kristensen

13. okt 10:30
11:30
13. okt 10:30 -
11:30
Alterbillede
Folkekirkens Logo S C Neg Lilla RGB XL 1
IMG 1658
kirkehus
kirke
konfi2