Ensted Sogn

Du er her: 

 

 

TAKSTOVERSIGT

 

2016


Leje af gravsted:

 

For ikke medlemmer dækker prisen den første fredningsperiode for gravstedet, hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 25 år for et kistegravsted.

 

For medlemmer af folkekirken ydes der 100% refusion af gravstedsleje.

 

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ske på et åremål, dog min. 5 år.

 

 

 

Erhvervelse/fornyelse af gravsteder:

 

For erhvervelse og fornyelse skal der ikke erlægges moms.

 

 

        Erhvervelse af gravsted

Fornyelse

 

 

Gravsteder

Medlemmer:

Første fred-  ningsperiode

Ikke medlemmer:

Første frednings-periode

pr. år efterfølgende

1 kistegravplads

0 kr.

3.554 kr.

142 kr.

2 kistegravpladser

0 kr.

7.192 kr.

 288 kr.

Yderlig pr. kisteplads

0 kr.

1.250 kr.

50 kr.

Børnegravplads

0 kr.

2.400 kr.

90 kr.

Urnegrav 1 m2

0 kr.

544 kr.

 54 kr.

Urneplads i fællesgrav

0 kr.

544 kr.

54 kr.

Kisteplads i fællesgrav

0 kr.

3.554 kr.

355 kr.

 

 

 

 

 

Obligatorisk vedligeholdelse:

 

 

 

For nedennævnte gravpladser skal der tegnes

 

legataftale, som gælder i gravpladsens frednings-

 

periode.

 

Legataftale, incl. moms                         

 

Kiste i plæne (fællesgrav)

25 år

5.800 kr.

Kiste i plæne m/sten, pr. gravplads

 

Ikke aktuel i Ensted

Kiste i plæne m/bed (2 gravpladser)

 

Ikke aktuel i Ensted

Urne i plæne m/bed (2 gravpladser)

 

Ikke aktuel i Ensted

Urne i plæne (fællesgrav)

10 år

1.990 kr.

Urne i plæne m/sten (2 gravpladser)

10 år

3.310 kr.

 

 

 

Obligatorisk hækvedligeholdelse:

 

 

 

For alle gravsteder med hæk skal ved erhvervelse betales obligatorisk  vedligeholdelse i hele fredningstiden, samt ved forlængelser.

 

Legataftale, incl. moms   

 

1 plads kistegravplads

25 år

2.900 kr.

2 plads kistegravplads

25 år

4.350 kr.

Yderlig pr. plads udover 2

25 år

575 kr.

Urne gravplads eller barnegrav

 

575 kr.

Kiste i plæne (fællesgrav) med baghæk

 

Ikke aktuel i Ensted

Urne i plæne m/sten med baghæk

 

Ikke aktuel i Ensted

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse af gravsteder:

 

Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse.

 

Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt ”legataftale”):

 

 

Årlig regning  

incl. moms

 

Gravsted med

1 kistegravplads

Vedligeholdelse

775 kr.

 

Grandækning

355 kr.

 

Blomster

216 kr.

 

Gravsted med

2 kistegravpladser

Vedligeholdelse

1112 kr.

 

Grandækning

508 kr.

 

Blomster

378 kr.

 

Yderlig pr. plads
udover 2

Vedligeholdelse

170 kr.

 

Grandækning

253 kr.

 

Blomster

Efter aftale kr.

 

 

Vedligeholdelse

661 kr.

 

Børnegravplads

Grandækning

406 kr.

 

 

Blomster

216 kr.

 

 

Urnegrav 1m2

2 urnepladser

Vedligeholdelse

661 kr.

 

Grandækning

355 kr.

 

Blomster

216 kr.

 

 

 

 

Tegning af legataftale:

 

 

 

Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse m.v. af gravsteder. Minimum 5 år. Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).

 

 

 

Vedligeholdelse: Omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet vedligeholdelse af stenkanter og bed m.v.

 

 

 

 

 

Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen desuden:

 

 

 

§  Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter.

 

§  Opretning efter jordsætning.

 

§  Supplerende pålægning af grus.

 

§  Rensning for alger og opretning af gravminder.

 

 

 

Grandækning af gravsteder med en eller flere kistegravpladser:

 

Grandækning koster pr. kg 50,00 kr. incl. Moms.

 

Partiel grandækning (mindre end 50% af gravstedet): En lille dekoration samt en delvis pyntning/dækning af gravstedet. Prisen fremgår af omstående skema.

 

 

 

Lille partiel grandækning (mindre end 25% af gravstedet):

 

 

 

1          kistegravpladser …………………………………..  efter aftale

 

2          kistegravpladser ………………………………….. efter aftale

 

 + pr. yderlig kistegravplads                              efter aftale

 

           

 

Fladdækning: En mindre dekoration samt pyntning/dækning af mere end 50% af gravstedet. Prisen iflg. omstående skema tillægges 50%

 

Blomster: Det koster 25 kr. for et sæt forårs/sommerblomster. Omkring 1. april plantes der forårsblomster og omkring 1. juni sommerblomster. Minimum 4 sæt.

 

 

 

 

 

Andre ydelser:

 

·              Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale.

 

·              Der kan være obligatorisk krav om køb af forkant til gravsted. Reetablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse og nedlæggelse påhviler gravstedslejer.

 

 

 

Timeløn:

 

For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 375,00 kr. incl. moms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger ved bisættelse/begravelse

 

Nedennævnte ydelser er momsfrie.

 

                                            Medlemmer          Ikke medlemmer

 

Begravelse – voksengrav

0 kr.

3.601 kr.

 

 

 

Begravelse – barnegrav

0 kr.

1.004 kr.

 

 

 

Urnenedsættelse

0 kr.

789 kr.

 

 

 

Pyntning af kirken

Efter regning

Efter regning

 

 

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Aflyst: Skærtorsdag med måltid i Kliplev Kirke

9. apr 18:00
20:00
9. apr 18:00 -
20:00

Aflyst: Langfredag. Gudstjeneste v. Anne-Mette Damkjær Larsen

10. apr 10:30
11:30
10. apr 10:30 -
11:30

Aflyst: Påskedag. Gudstjeneste v. Anne-Mette Damkjær Larsen

12. apr 10:30
11:30
12. apr 10:30 -
11:30

Aflyst. Gudstjeneste v. Anne-Mette Damkjær Larsen

19. apr  
19. apr

Aflyst. Gudstjeneste v. Anne-Mette Damkjær Larsen

26. apr 09:00
10:00
26. apr 09:00 -
10:00
Alterbillede
Folkekirkens Logo S C Neg Lilla RGB XL 1
IMG 1658
kirkehus
kirke
konfi2