Ensted Sogn

Søndag d. 15. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 22. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Juleaften d. 24. december kl. 13:30 og kl. 15:00: Sussi N. Kristensen (vikar)

1. juledag d. 25. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

2. juledag d. 26. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 29. december - ingen gudstjeneste - henviser til Kliplev Kirke

Nytår d. 31. december kl. 15:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 5. januar kl. 19:00: Anne-Mette Damkjær Larsen

Gudstjenestens forløb i Ensted Kirke

Gudstjenesten kl. 10:30

Klokkeringning + 9 bedeslag
Præludium (Orgelmusik)
Velkomst
Indgangsbøn
1. salme
Hilsen - Menigheden svarer: "Og Herren være med dig"
Kollekt - Menigheden svarer: "Amen"
Læsning fra Det Gamle Testamente (menigheden står op)
2. salme
Læsning fra Det Nye Testamente (menigheden står op)
Trosbekendelse  synges
3. salme
Evangelielæsning (menigheden står op)
Prædiken
4. salme
Altergang (Ritual C - se side 800  salmebogen)
Altergangs-salme
Kollekt - Menigheden svarer: "Amen"
Velsignelse - Menigheden står op og svarer: "Amen, amen, amen"
5. salme
Udgangsbøn
Postludium (orgelmusik)

Kalender

BegivenhedDato

Koncert i Kliplev Kirke

Koncert i Kliplev Kirke i samarbejde med Ensted Kirke: Fangekoret kommer lørdag den …

18. jan 14:30
15:30
18. jan 14:30 -
15:30
Alterbillede
Folkekirkens Logo S C Neg Lilla RGB XL 1
IMG 1658
kirkehus
kirke
konfi2