Ensted Sogn

Søndag d. 17. november kl. 10.30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 24. november kl. 09:00: Tom Ahlmann (Kliplev)

Søndag d. 1. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 8. december kl. 14:00: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 15. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Søndag d. 22. december kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Juleaften d. 24. december kl. 13:30 og kl. 15:00: Sussi N. Kristensen (vikar)

1. juledag d. 25. dec. kl. 10:30: Sussi N. Kristensen (vikar)

Nytår d. 31. december kl. 16:00: Sussi N. Kristensen (vikar)

Gudstjenestens forløb i Ensted Kirke

Gudstjenesten kl. 10:30

Klokkeringning + 9 bedeslag
Præludium (Orgelmusik)
Velkomst
Indgangsbøn
1. salme
Hilsen - Menigheden svarer: "Og Herren være med dig"
Kollekt - Menigheden svarer: "Amen"
Læsning fra Det Gamle Testamente (menigheden står op)
2. salme
Læsning fra Det Nye Testamente (menigheden står op)
Trosbekendelse  synges
3. salme
Evangelielæsning (menigheden står op)
Prædiken
4. salme
Altergang (Ritual C - se side 800  salmebogen)
Altergangs-salme
Kollekt - Menigheden svarer: "Amen"
Velsignelse - Menigheden står op og svarer: "Amen, amen, amen"
5. salme
Udgangsbøn
Postludium (orgelmusik)

Kalender

BegivenhedDato

Syng julen ind

Simon Faber vil hjælp os med at synge julen ind. Han vil komme med oplæg til sange, …

28. nov 19:00
21:00
28. nov 19:00 -
21:00
Alterbillede
Folkekirkens Logo S C Neg Lilla RGB XL 1
IMG 1658
kirkehus
kirke
konfi2